Notice: Undefined variable: accept in /var/www/web/public_html/optimifier.com/admin/common/Mobile_Detect.php on line 40

Notice: Undefined property: Mobile_Detect::$isIphone in /var/www/web/public_html/optimifier.com/admin/common/Mobile_Detect.php on line 80
Directory > marketing-communication > talk-bg | Optimifier

Directory

Talk bg

Talk bg

Publisher

Author:

Talk.bg

Author's Email:

info@talk.bg

Author's Website:

talk.bg

This website is not validated

DOCTYPE Not Defined.

Alexa Ranking not available.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между сайта Talk.bg и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител”), което се регистрира на интернет страницата и / или използва онлайн платформата на Talk.bg. Сайтът Talk.bg e създаден в съответствие със законодателството на Република България и основното му предназначение е да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си чрез видео чат с цел забавление. Сайтът Talk.bg, предоставя на потребителите платформата за чат, при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. Сайтът не носи отговорност за проблеми, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на ползваните от потребителя софтуерни приложения , предоставяни чрез Talk.bg.

EUROPE APARTMENTS SEVILLE APARTMENTS AGENCIA SEO MESTRADO ANGOLA